IM-Pact Coaching en Counseling

Coaching: begeleiden naar jouw eigen oplossing.

IM-Pact Coach in Zeeland is de Personal Coach die jou ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en/of professionele doelen. Bij IM-Pact Personal coach vindt je oordeel-loos luisteren, kwaliteit, brede interesse en grote expertise. 
IM-Pact Personal coach geeft geen oplossingen of antwoorden – maar wegen naar eigen oplossingen en inzichten.

Vertrouwen

IM-Pact, Coach in Zeeland, baseert zich volledig op vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in jouw eigen oplossing, vertrouwen omdat er altijd een andere keuze is. Vertrouwen omdat je in deze situatie terecht bent gekomen door jouw manier van denken.  Kies voor een gratis intake gesprek van 30 minuten, dan kan je met vertrouwen starten.


Maak een afspraak
Voordelen

Voor ieder type vraagstuk is een specifieke oplossing beschikbaar. Dat kan in de reguliere zorg vallen maar vaak is coaching een snellere benadering. Coaching sluit de reguliere zorg niet uit. Jouw toekomst staat voorop en de methode is daaraan ondergeschikt. Met coaching bereik je oplossingen voor vandaag en voor de toekomst. Coaching is intensief en confronterend. Daardoor bereik je oplossingen met een duurzaam resultaat.

Gratis informatie
Onderscheidend

IM-Pact Coach in Zeeland, is gebaseerd op de transpersoonlijke holistische werkwijze. Het doel van de coachee voorop staat. Samen met de holistische methodieken (oorzaak - gevolg voor zowel lichaam als geest) maak je gebruik van verschillende manieren op je doel te bereiken. Jung, Young, NLP,
Spiral Dynamics, EFT, Opstellingen....afhankelijk wat voor jou werkt.
 

Neem initiatief