IM Pact 10 jaar

IM-Pact Coach in Zeeland. 10 jaar ervaring in Personal Coaching. Je kan vandaag al een afspraak maken. Dat wil nu al zeggen dat je verandering wilt gaan inzetten. In een paar gesprekken ben je aanzienlijk verder dan nu. Je gaat van Denken naar Voelen naar DOEN.

Bel of whatsapp naar 06 513 702 69. Je hebt direct contact met jouw coach

Top Panel

phone 0118-624418 - 06-51370269  of via het Aanvraag Formulier

Counseling is advies en raadgeven

Een counseler heeft in zijn of haar leven veel meegemaakt. Meegemaakt, inzichten opgedaan en levenbepalende veranderingen uitgevoerd. Daavoor is veel studie, geduld en levenservaring nodig. Daarom roep je de hulp van een counseler in: vanwege levenervaring en de bereidheid om deze kennis te delen.

Wanneer is counseling toepasbaar?

Bij allerlei problemen op het gebied van werk, in je relatie of andere priv√© aangelegenheden waarbij je je evenwicht bent kwijt geraakt. Counseling kan hierbij helpen om je rust en balans te vinden.  Je kan counseling ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.

Je kunt counseling o.a. gebruiken wanneer:

- Je relatie wil evalueren
- Disbalans of stress
- Elke dag hetzelfde is als de vorige
- Het leven vooral in je hoofd plaats vindt en je gevoel uit staat
- Bij lichte onrust of licht depressieviteit voelt
- Je leven totaal aan het veranderen is
- Niet (meer) in actie kunnen komen
- Het leven veel andere dingen van je verwacht

Een counselor kan je beschrijven als een laagdrempelige hulpverlener bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden. De hulpverlening die een counselor aanbiedt wordt counseling genoemd. Counseling is raadgeven, consulteren of advies geven.

Een counselor behandelt tevens clienten met een tijdelijk psychosociaal probleem.

Te denken valt hier aan stressproblematiek, angsten, depressieve gevoelens of relationele problematiek. Je hebt geen doorverwijzing van een huisarts nodig en er worden geen diagnoses gesteld.

Counseling valt onder alternatieve en complementaire zorgverlening. Daardoor zijn vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars zelden van toepassing. Sommige gemeenten echter voorzien wel in vergoedingen en werkgevers vergoeden de kosten volledig. (Het is immers in hun voordeel dat je deze problematie oplost zodat je weer goed in je vel-aan de slag kan blijven).

Een counseling is persoonlijk. Daarom worden er geen verslagen gemaakt, geen rapportages samengesteld of welke andere vastlegging / communicatie dan ook. Counseling wordt volgens de Algemene Voorwaarden aangeboden en vindt onder strikt vertrouwelijke omstandigheden plaats. Dat waarborgt respect, verantwoordelijkheid en ethiek.