IM-Pact Coach in Zeeland. Ruim 20 jaar ervaring in Personal Coaching. Je kan vandaag al een afspraak maken. Dat wil nu al zeggen dat je verandering wilt gaan inzetten. In een paar gesprekken ben je aanzienlijk verder dan nu. Je gaat van Denken naar Voelen naar DOEN.

Bel of whatsapp naar 06 513 702 69. Je hebt direct contact met jouw coach.

Top Panel

phone 06-51 37 02 69  of via het Aanvraag Formulier

Bemiddeling en Mediation

De Harvard Methode

Voor bemiddeling (mediation) wordt de Harvard methode toegepast. Deze methode gaat er van uit dat iemand een conflict heeft en niet het conflict IS. Een dergelijke aanpak vereist meerdere gesprekken met beide (of meer) partijen tegelijkertijd. Daardoor is iedereen voorzien van dezelfde informatie op hetzelfde moment. Voor een conflictoplossing is dat cruciaal. Immers, een conflict loopt uit de hand doordat uitsluitend naar het gedrag of de uitspraken wordt gekeken en niet naar de intentie die beide partijen voor zichzelf hebben.

Goede communciatie, wederzijds respect en goede onderhandeling zodat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft staat centraal in dit proces.

Het is moeilijk om een conflct op te lossen zonder misverstanden te hebben over de bedoeling van de communicatie te achterhalen. Hoe vreemd het misschien klinkt: iedere deelnemer in het conflict heeft een positieve intentie voor zichzelf. Mensen hebben emoties, normen en waarden en verschillende standpunten. In de meeste gevallen is het belangrijk om de relatie tussen partijen te behouden voor een toekomstige samenwerking. Het uitgangspunt van de mediation is het behoud van relatie.

Persoonlijke zienswijzen, persoonlijke belangen, goede communicatie, wetenschappelijke juistheid en redelijkheid zijn voorewaardelijk om tot een goed resultaat te komen. Daarin wordt het be.
Het kan natuurlijk voorkomen dat partijen alleen denken aan een oplossing voor het eigen standpunt en geen rekening houden met de belangen van de andere partij. Deze punten kunnen allemaal het bedenken van oplossingen belemmeren. Om dit te voorkomen kun je eerst vrijblijvend oplossingen gaan bedenken en daarna pas te beslissen over een oplossing. Op deze manier voelen partijen zich niet gebonden aan de oplossing die zij bedenken.

Zo baseer je een oplossing onafhankelijk van de wil van beide partijen. De oplossing die hier dan uit voort komt is redelijk voor beide partijen omdat het berust op een objectieve criteria waar beide partijen geen invloed op hebben gehad

Wanneer je zoektocht naar een oplossing van een conflict je hier heeft gebracht dan is het nu tijd om kontakt op te nemen